سهراب...

زیباترین قسم سهراب سپهری :


            نه تو می مانی و نه اندوه و نه هیچ یک از مردم این آبادی 

           به حباب نگران لب یک رود قسم ، 

           و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت ،  

          غصه هم می گذرد ،   

          آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند 

           لحظه ها عریانند  

           به تن لحظه خود ،    

        جامه اندوه مپوشان هرگز .

/ 0 نظر / 21 بازدید