24 مین روز پاییز!!!!!!!!!!

امروز بیست و چهارمین روز پاییز است
سازت اگر عشق بنوازد
همه خلقت خواهند رقصید...
زبانت اگر شیرین باشد
همه پروانه ها گرد تو خواهند آمد...
قلبت اگر دریای رحمت باشد
همه در آن. جا خواهند گرفت...
پس عشق را بنواز
با زبان دلت بخوان
و با قلبت پذیرا باش
پاییزتان عاشقانهقلب

 

 

برگ ریزان

 پاییز می آید ، زمانی که خاطرات شیرین گذشته ی خودم را با تو به یاد می آورم

پاییز همچون بهار دل انگیز می شود ، بیا و اینک مرا با خود به آن سوی دریاها ببر

شاید دگر برای پیوستن فرصتی نباشد....

 

برگ های پاییزی

سرشار از شعور ِ درخت اند

و خاطرات ِ سه فصل را بر دوش می کشند

آرام قدم بگذار ….

بر چهره ی تکیده ی آن ها

این برگها حُرمت دارند..

درد ِ پاییز ،درد ِ ” دانستن ” است....

 

 

 

 

/ 0 نظر / 26 بازدید